ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม ?

ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม

ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่ออยากทำเติมเต็มใต้ตาด้วยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา นั่นก็คือ ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม โดยฟิลเลอร์ที่เป็นสาร Hyaluronic Acid นั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด แต่การเกิดอันตรายจากการฉีดฟิลเลอร์ มาจากแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์ ขาดความรู้ในด้านกายวิภาค รวมถึงถ้าใช้ฟิลเลอร์ปลอมในการฉีด องค์ประกอบทั้งหมดจะทำให้การฉีดฟิลเลอร์นั้นเกิดอันตรายได้

สารบัญ ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม

ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

หากเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเลือกใช้ฟิลเลอร์แท้ การฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่ถือว่าเป็นอันตราย แต่อาจต้องระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดฟิลเลอร์ แล้ว ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม โดยจะมีอาการบวมแดง หรืออาการคันบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นหลังการฉีดฟิลเลอร์  โดยให้หลีกเลี่ยงการแตะ การเกา การกดนวดในจุดนั้นๆ อาการต่างๆจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน

ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายอย่างไร

ที่หลายคนสนใจและถามว่า ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม ความอันตรายของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา คือ หากฉีดกับแพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์และขาดความรู้ด้านกายวิภาค จะทำให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้น อย่างรุนแรงที่สุด คือ ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วอุดตันในเส้นเลือดและเส้นประสาทบนบนใบหน้า ส่งผลให้เกิดอาการเนื้อตาย เพราะเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นได้ ในกรณีที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา อาจทำให้ฟิลเลอร์เข้าไปในเส้นเลือดแดง และเข้าไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณดวงตา ส่งผลให้จอประสาทตาตาย ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวและตาบอดได้

ฉีดฟิลเลอร์อย่างไรให้ปลอดภัย

จุดประสงค์ของการใช้ฟิลเลอร์ คือเพื่อเติมเต็ม แก้ไขข้อบกพร่องบริเวณใบหน้า ทำหน้าที่ขยายและทำให้บริเวณที่ถูกฉีดดูเต็มขึ้น สิ่งที่จำเป็นอย่างมาก คือ จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้เทคนิคการฉีดที่ถูกต้องเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญด้านกายวิภาค และ เส้นเลือดบนใบหน้า เพื่อให้การฉีดฟิลเลอร์นั้นออกมาสวยและปลอดภัย

วิธีลดความสี่ยงและอันตรายจากการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา

  • เลือกแพทย์ที่มีใบรับรอง : แพทย์ที่มีใบรับรองจะสามารถทำให้มั่นใจได้ว่า เขามาพร้อมกับความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกายวิภาคบริเวณใบหน้า หากทำการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างขาดความระมัดระวังและไร้ความชำนาญจนพลาดพลั้งฉีดโดนเส้นเลือด หรือ วางตำแหน่งยาผิดชั้นผิวไปแล้วนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้
  • ใช้ฟิลเลอร์แท้เท่านั้น : ฟิลเลอร์ที่ใช้ในการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของเรานั้น จะต้องเป็นฟิลเลอร์แท้ที่มีสาร Hyaluronic Acid เท่านั้น โดยจะต้องได้มาตรฐาน ได้การรับรองจากองค์การอาหารและยาด้วย
  • เลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐาน : โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใช้บริการจะต้องได้มาตรฐาน สะอาด ทั้งสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อลดโอกาสในการเกิดการติดเชื้อจากการฉีดฟิลเลอร์

ทาง Thaitop ได้จัดอันดับคลินิคฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ได้มาตรฐานมา 10 อันดับ เพื่อความสวยอย่างปลอดภัย

>> 10 อันดับ ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาคลินิกไหนดีที่สุด อัพเดตล่าสุดปี 2020 <<

 

สรุป ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม

ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ แพทย์ที่ทำหัตถการ,สถานที่ที่ทำหัตถการ และตัวฟิลเลอร์เองที่จะต้องเป็นของแท้เท่านั้น ฟิลเลอร์นอกจากช่วยเติมเต็มการบกพร่องของเราได้หลายประการก็จริง แต่ถ้าหากทำการรักษาโดยไม่ถูกต้อง อาจส่งผลเสียดีมากกว่าผลดีกับเราแน่ๆ เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง