การศัลยกรรมตัดกราม

ศัลยกรรมตัดกราม

การศัลยกรรมตัดกราม เป็นการผ่าตัดกระดูกกราม เพื่อลดขนาดและปรับเปลี่ยนรูปทรง ทำให้แนวกรามมีความโค้งเรียวยาว เป็นแนวเดียวกับแนวคาง จะทำให้ใบหน้าดูเล็กเรียว ดูอ่อนหวาน มีเสน่ห์น่าชวนมอง การศัลยกรรมตัดกราม เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ต้องไม่ตัดเป็นวีเชฟ (V- shape) มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ใบหน้าดูแหลมเหมือนหนู ต้องตัดพอประมาณให้มีความโค้งมนรับกับแนวคาง นอกจากนี้แล้ว การตัดกรามและคาง ยังมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนใบหน้าชายให้เป็นหญิงอีกด้วย (Facial Feminization Surgery)

การศัลยกรรมตัดกราม เหมาะกับใครบ้าง ?

• ขนาดกราม คาง และขากรรไกรล่าง มีขนาดใหญ่ ไม่ได้สัดส่วนกับใบหน้าโดยรวมทั้งหมด
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคแอบแฝงที่เป็นอันตรายต่อการผ่าตัดและดมยาสลบ
• มีความคาดหวังผลการผ่าตัดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง (realistic expectation)
• สามารถยินยอมให้แพทย์ผ่าตัดได้

ศัลยกรรม ตัดกราม

รวมเทคนิค การศัลยกรรมตัดกราม

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 1

เป็นการศัลยกรรมตัดกราม เพื่อลบมุมขากรรไกรล่างออกเท่านั้น
เหมาะกับผู้ที่มีมุมกรามใหญ่เด่นชัด แต่มีขนาดและรูปทรงของคางเหมาะกับรูปหน้าอยู่แล้ว ส่วนขนาดและรูปทรงของขากรรไกรล่าง ก็มีสัดส่วนที่ดีอยู่แล้ว จึงต้องการผ่าตัดเอามุมกรามหรือมุมขากรรไกรล่างออกเท่านั้น

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 2

เป็นการการศัลยกรรมตัดกราม ลดขนาด ขากรรไกรล่างด้านในสุด ไล่ยาวมาถึง ด้านข้างขากรรไกรล่าง
เหมาะกับผู้ที่มีขากรรไกรล่าง(คาง)ได้สัดส่วนกับใบหน้าสวยงามดีอยู่แล้ว แต่มีขากรรไกรล่างส่วนในสุด(กราม)มีขนาดใหญ่เกิน

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 3

เป็นเทคนิคการศัลยกรรมตัดกราม ที่เริ่มจากมุมขากรรไกรล่างด้านในสุดตัดยาวมาจนถึงด้านข้างของกระดูกคาง(ขากรรไกรล่างด้านหน้า)
เหมาะสำหรับคนที่มีรูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม กรามใหญ่ คางกว้าง

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 4

เป็นเทคนิคการศัลยกรรมตัดกราม ที่ผ่าตัดเอากระดูกมุมของคางออกทั้งสองข้าง เหมาะกับผู้ที่มีกระดูกขากรรไกรล่างด้านในได้สัดส่วนอยู่แล้ว แต่คางเป็นขนาดพอดีแต่เป็นเหลี่ยมมุม

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 5

เป็นการผ่าตัดลดขนาดกระดูกคางด้านหน้าและด้านข้าง ยาวไปถึงกลางขากรรไกรล่าง เหมาะกับคนที่มีขนาด คางกว้าง และใหญ่

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 6

เป็นการศัลยกรรมตัดกระดูกคางด้านหน้าและด้านข้าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีกระดูกคางกว้างและยาวกว่าปกติ

เทคนิคการศัลยกรรมตัดกรามแบบที่ 7

เป็นการผ่าตัดขากรรไกรล่างด้านในสุดผ่านขากรรไกรล่างด้านหน้า (คาง) ยาวเป็นรูปเกือกม้า เหมาะสำหรับคนที่มีสัดส่วนใบหน้าส่วนล่าง (กราม คาง ขากรรไกรล่าง) ยาวมากกว่าปกติ

สรุป

การศัลยกรรมตัดกราม เป็นการตัดแต่งมุมกระดูกขากรรไกรที่เป็นเหลี่ยมกว้างให้เล็กลง ทำให้รูปหน้าเรียวขึ้น โดยทั่วไปการตัดกรามจัดเป็นผ่าตัดที่ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อน และใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน ซึ่งแพทย์จะตัดแต่งส่วนที่เป็นกระดูกยื่นออกทำให้รูปหน้าเรียวขึ้นนั่นเอง